Tietosuoja-seloste

Mehackit Oy

c/o A Grid
PL 13100
00076 Aalto

+358 40 755 1803


Henkilötiedot, joita käsittelemme

Kyseessä olevan kyselyn laajuudesta riippuen käsittelemme enintään seuraavia asiakkaan itse toimittamia henkilötietoja:

 • Nimi

 • Sähköpostiosoite

 • Puhelinnumero

 • Yritys ja asema

 • Yrityksen osoite

Sähköpostilistalla käsittelemme seuraavia tietoja:

 • Nimi

 • Sähköpostiosoite


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus sekä oikeudellinen peruste

Tietojen käsittelyn tarkoituksena on huolehtia asiakassuhteesta ja tiedottaa Mehackitin palveluista.

Asiakas on antanut suostumuksen tietojen käsittelyyn luovuttamalla tiedot vapaaehtoisesti Mehackitin ennakolta kuvaamaan käyttötarkoitukseen.Tietojen säilyttäminen

Tietoja säilytetään asiakassuhteen keston ajan. Tiedot voidaan myös poistaa koska tahansa asiakkaan pyynnöstä.


Mehackit ei luovuta asiakkaan tietoja ulkopuolisille tahoille.


Tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille


Muut asiakkaan oikeudet

Asiakkaalla on oikeus

 • saada tieto siitä, mitä tämän henkilötietoja käsittelemme ja miten

 • saada jäljennös em. tiedoista

 • Vaatia oikaisua virheellisinä tallennettuihin henkilötietoihin

 • Kieltää suoramarkkinointi

 • Tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, mikäli hän katsoo yrityksen rikkovan voimassaolevaa tietosuojalainsäädäntöä

Lisätietoa: https://tietosuoja.fi/tunne-oikeutesi